Baze podataka o pacijentima Nazad

   1. PACS
   2. HIS, RIS, EPR
   3. Centralna baza podataka pacijenata na XML portal serveru

1. PACS

Naš PACS koncept pruža pogodnost spremanja kriptiranih slika, što štiti povjerljivost i integritet podataka i kompresiranih slika (sa ili bez gubitaka, te sa ili bez multi-rezolucije) Kao hardver za arhiviranje predlažemo RAID sustav kao dodatak serveru [vidi: www.osor.net/hw].
Kapacitet takvog sustava, kasnije može biti povećan gotovo linearno.
Zbog toga softver mora biti odgovarajući. Server našeg sustava za prijenos i arhiviranje, omogućuje višestruko spremanje dokumenata što dopušta proširenje kapaciteta pohrane.
Server može koristiti sve veličine RAID 5 sustava za arhiviranje jer ga smatra jednim velikim hard diskom i kao takvim njime se koristi.
On-line pristup arhiviranim slikama, čak i na dugi vremenski period, omogućen je ovim jeftinim, robusnim i stabilnim rješenjem koje koje predstavlja RAID sustav u dodatku našeg Servera.

Povrh navedenoga, Server našeg sustava osigurava 2-stupanjski hijerarhijski management koji je sposoban automatski prenijeti slike sa servera (+ njegov eventualni dodatak RAID 5) na neko drugo mjesto (kao npr. drugi server ili jukebox sa CD-ima ili DVD-ima ili vrpcama itd.)
Tako, kada su slike pohranjene na serveru (+ njegov dodatak RAID 5) i bliži se popunjenje kapaciteta, najstarije slike se automatski premještaju na drugo mjesto, npr. jukebox po FIFO (first in first out) principu.
Ponudu naših jukebox-ova možete vidjeti na: www.osor.net/jukebox

2. HIS, RIS, EPR

Naša globalna rješenja za digitalizaciju bolnica mogu se integrirati u HIS (Hospital Information System), RIS ili EPR (Electronic Patient Record).
Ti HIS i RIS sustavi moraju koristiti HL7 standard i biti međusobno usklađeni.
Pored toga, korisnici navedenih informacijskih sustava mogu pregledavati slike iz našeg sustava za prijenos i arhiviranje uz pomoć dodatnog alata Link.

3. Centralna baza podataka pacijenata na XML portal serveru

Europska norma predlaže obradu medicinskih podataka u XML-u. XML portal server proizveden od firme Sequoia je odgovarajući alat za centralnu XML bazu podataka [vidi: www.osor.net/sequoia.html]

Naša sestrinska frima Pansys, prvi je Sequoin partner sa područja kontinentalne Europe.