Dokumentiranje digitalnih medicinskih slika Nazad

Opći razvoj modernih bolnica prema jeftinim i integriranim sustavima sa jednostavnim prijenosom i pohranom digitalnih slika je kompatibilan sa subjektivnim i objektivnim zahtjevima za očuvanjem medicinskih slika.
Koncept bolnice bez filma još je uvijek suočen sa strahom i frustracijama pacijenata i doktora opće prakse. Jeftini način za fizičko arhiviranje medicinskih slika koje se daju pacijentu i/ili njegovom internisti može biti:

    1. Pacijentov CD
    2. Laserski ispis na film-foliji
    3. DICOM ispis

1. Pacijentov CD je lagan i jeftin medij za individualno dokumentiranje pacijentu i njegovom doktoru opće prakse. Taj uređaj snima CD-e koji sadrže medicinske slike i stavlja naljepnicu za identifikaciju pacijenta i njegovih slika. Sve slike snimaju se CD zajedno sa potpunom verzijom softvera za njihovo pregledavanje (DICOM preglednik). Slike mogu biti primljene sa bilo kojeg standardnog PC-a.
Sustav se sastoji od:
   - osnovna stanica, plextor CD-R snimač (12x10x32)    - robotika za transport, 3 jedinice, svaka za po 75 CD-a
   - 1 ink-jet printer (1.200 dpi) sa printerskim modulom
   - centar za kontrolu podataka (Fujitsu-Siemens radna stanica PIII, 933 MHz, 17'' Monitor)
   - softverski modul za upravljanje izradom
   - softverski modul za prihvat DICOM slika (DICOM pohrana)
   - softver za pregled ''DICOM-Mini-Viewer'', licenca.
Taj snimač pacijentovih CD-a koristi protokol DICOM send, koji koriste PACS sustavi i većina digitialnih uređaja i sustava za pregled (viewing stations) uključivši tu i module za pregled našeg sustava.
Tako možemo govoriti o opciji za dodatak našem sustavu za arhiviranje i prijenos [vidi: www.osor.net/baze i www.osor.net/telemed [u izradi].

2. Filmovi uobičajeno sadrže grupirane mini-slike, koje mogu biti ispisane suhim laserskim printerom na film-foliji.
Broj i veličina ispisanih slika može se odabrati, oba parametra su promjenjiva radi smanjenja uporabe filma pa tako i troškova.
Predlažemo tri različita tipa Fuji suhih laserskih printera:
- Drypix FM-DP L
- Drypix 3000
- Drypix 1000

Za ispis na filmove, ovi uređaji ne zahtijevaju protokol ''DICOM send'' već ''DICOM basic print''. Zbog toga se navedeni printeri moraju priključiti direktno na sami uređaj koji radi digitalne slike, npr. na CR [vidi: www.osor.net/cr].

3. Listovi papira mogu sadržavati DICOM slike, ispisane sustavom DICOM ispis. Broj i veličina slika može se odabrati. Uporaba papira smanjuje troškove ponovne izrade digitalnih slika. Predlažemo tri različita stupnja sustava:

- DICOM PaperPrint softverski modul
- DICOM PaperPrint server (softver + hardver)
- DICOM PaperPrint server (softver + hardver + Tektronix DIN A4 kolor printer)

   3.1. DICOM PaperPrint softverski modul upravlja normalnim laserskim printerom. Postavke, izgled, orijentacija papira, broj kopija i sl. podešavaju se na modalitetu (uređaju koji radi slike). Slike napravljene u sivim tonovima (CT, MR, CR) i slike u boji mogu se ispisati ako to podržava modalitet. Taj softverski modul zahtjeva PostScript kompatibilni mrežni printer i barem slijedeći hardver: PC sa Intel Pentium II procesorom takta 133 MHz, 128 MB RAM i 10GB HDD; Windows NT sa Service pack 6a ili Windows 2000 Service pack 2.

   3.2. DICOM Paper Print server (softver i hardver) uključuje softver opisan gore pod točkom 3.1. i slijedeći hardver:
   - Fujitsu-Siemens SCENIC PC, Intel Pentium III, 933/133 MHz,
   - 20 GB HDD, Ultra-DMA, 512 MB RAM,
   - 17'' Monitor, Tipkovnicxa i miš
   - Windows NT4.0 ili Windows 2000 OS

   3.3. DICOM Paper Print server sa Tektronix DIN A4 kolor printerom, uključuje softver i hardver opisan gore pod točkama 3.1. i 3.2. sa laserskim A4 printerom.
Ispis papira sa ovim alatom (koji nudi dobru kvalitetu ali ipak nedostatnu za primarnu dijagnozu) zahtijeva protokol ''DICOM basic print'', a ne DICOM send. Zbog toga povezivanje mora biti direktno na uređaj koji radi digitalne slike. Sa druge strane, naš sustav za prijenos-arhiviranje- pregled koristi protokol ''DICOM send''. Naš modul za pregled, omogućuje u relativno dobroj kvaliteti slijedeće ispisne funkcije:
   - ispis preglednika (ispis ekrana)
   - print preview (prikaz izgleda ispisa odabranih slika)
   - print study (opcija koja omogućuje odabir u vrijeme pregledavanja, ispis svih napravljenih slika i njihovo grupiranje kontrolirano preview-om).